آفلودینگ زخم یا کاهش فشار وارد شده از وزن بدن بر روی پا که بر درمان زخم پای دیابتی کمک میکند

 

 

یکی از روش های رایج آفلودینگ استفاده از کفش های تحصصی آفلودینگ است که به شما اجازه می دهد به طور متناوب بایستید . اما این روش برای راه رفتن طراحی نشده است.

اما روشی که در حال حاضر توسط متخصصین زخم ارائه می شود،
یکی از موثرترین روش های آفلودینگ محسوب می شود. در این روش ممکن است درمانگر زخم شما از پدهای سفت و ضخیم و گچ برای کاهش فشار وزن بدن بر روی زخم استفاده کند.

البته این روش برای افراد مبتلا به زخم عفونی تجویز نمی شود، زیرا دسترسی به منطقه آسیب دیده را کاهش می دهد. با این حال اثربخشی آن در بهبود زخم پا در میان افراد مبتلا به دیابت به طور گسترده ای ثابت شده است.